سوریاس
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه کلاس‌ها

روزساعتنام دورهترممربی
شنبه
17 الی 18:30محاسبات ذهنی با چرتکهتفریق میکسخانم شیائی
17:30 الی 18:30حفظ قرآنخانم محمدخانی
دوشنبه16 الی 17:30
محاسبات ذهنی با چرتکهاول ضربخانم شیائی
17:30 الی 19:00محاسبات ذهنی با چرتکهدوم ضربخانم شیائی
17:30 الی 18:30حفظ قرآنخانم محمدخانی
سه شنبه16 الی 17:30
محاسبات ذهنی با چرتکهاول ضربخانم شیائی
17:30 الی 18:30مکعب روبیک خانم شیائی
چهارشنبه15:30 الی 17
محاسبات ذهنی با چرتکهاول تقسیمخانم شیائی
16 الی 17:30محاسبات ذهنی با چرتکهجمع میکس خانم محمدی
17 الی 18محاسبات ذهنی با چرتکهسوم تقسیمخانم شیائی
17 الی 18:30محاسبات ذهنی با چرتکهاول ضربخانم رحیمی
18 الی 19محاسبات ذهنی با چرتکهاول خانم شیائی
پنجشنبه9 الی 10
محاسبات ذهنی با چرتکهاول تقسیمخانم شیائی
9 الی 10:30محاسبات ذهنی با چرتکهاول تقسیم خانم رحیمی
9 الی 10:30محاسبات ذهنی با چرتکهاول ضربخانم محمدی
10 الی 11محاسبات ذهنی با چرتکهتفریق میکسخانم شیائی
11 الی 12محاسبات ذهنی با چرتکهتفریق میکسخانم شیائی
10:30 الی 12محاسبات ذهنی با چرتکهاول ضربخانم رحیمی
10:30 الی 12محاسبات ذهنی با چرتکهتفریق دوست بزرگخانم محمدی
12 الی 13:30محاسبات ذهنی با چرتکهسوم تقسیمخانم شیائی
12 الی 13:30محاسبات ذهنی با چرتکهجمع دوست بزرگخانم رحیمی
12 الی 13:30محاسبات ذهنی با چرتکهجمع دوست بزرگخانم محمدی
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*