سوریاس
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روند آموزش محاسبات ذهنی به کمک چرتکه سوروبان

چرتکه دانش آموز

آموزش محاسبات ذهنی به کمک چرتکه یکی از آموزش های مکمل شناخته شده در اکثر کشور های جهان است. در برخی کشور ها به صورت آموزش رسمی در مدارس اتفاق می افتد. و در برخی کشور ها مانند کشور ما به صورت آموزش تکمیلی انجام می شود.

هدف اصلی در آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه افزایش تمرکز و توجه، بهبود حافظه، تقویت دست ورزی، تصویر سازی ذهنی و از همه مهمتر تعادل دو نیمکره چپ و راست مغز است.

در صورتی که تمرینات لازم به درستی انجام نشود و مداومت نداشته باشد، اهداف بالا محقق نخواهد شد. ولی در هر صورت و با هرکیفیت تمرینات محاسبات ذهنی حتی اگر کم ولی در کودک تاثیر گذار است.

پیش از این در ارتباط با ماهیت موسسه سوریاس مهر توضیحاتی داده شده است . روند آموزش در موسسه سوریاس مهر به قرار زیر است:

  • 6 ترم و هر ترم 10 جلسه جهت آموزش جمع و تفریق: شامل جمع و تفریق ساده تک رقمی تا جمع و تفریق پیچیده و با آیتم های زیاد
  • 6 ترم و هر ترم 14 جلسه جهت آموزش ضرب و تقسیم: شامل ضرب ساده تا تقسیم مقسوم کوچک تر از مقسوم علیه.
  • 1 ترم 14 جلسه ای آموزش جمع و تفریق اعداد اعشار
  • 2 ترم و هر ترم 16 جلسه جهت آموزش ضرب و تقسیم اعداد اعشاری
  • 1 ترم 10 جلسه ای جهت آموزش توان
  • 1 ترم 16 جلسه ای جهت آموزش جذر
  • 1 ترم 10 جلسه ای جهت آموزش جمع و تفریق با پاسخ عدد منفی
  1. تذکر:  آموزش ها، متوالی است و هر ترم پیش نیاز ترم بعد می باشد، بنابراین امکان آموزش ها به صورت پس و پیش وجود ندارد.
  2. تذکر: آموزش ها بر پایه 3 مهارت دیداری ، شنیداری و ذهنی است.  تمامی تمرینات موسسه طوری طراحی شده است که هر سه مهارت به صورت هم زمان بهبود پیدا کند.
  3. تذکر: شروع آموزش حد اقل از سن 5 تا حداکثر سن 12 سال میسر است. و در غیر از این صورت ممکن است نتیجه مطلوب در زمینه مهارت ذهنی میسر نشود.
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*